Planuję wysyłać newsletter. Jeszcze nie w tym miesiącu, jeszcze nie teraz, ale kiedyś pewnie się nauczę i zacznę. Planuję informować o nowych wpisach na blogu i przesyłać inne informacje związane z tematyką bloga. Nie będę Cię odwiedzać zbyt często - najwyżej raz w miesiącu. 

Adres e-mail, który po­da­jesz, bę­dzie wy­ko­rzy­sty­wany przeze mnie wy­łącznie w związku z blogiem. Po­da­jesz go do­bro­wolnie i w każdej chwili mo­żesz go po­prawić, bądź usunąć z bazy, ko­rzy­stając z od­po­wied­niego formularza. Mo­żesz być rów­nież pewna, że nie otrzy­masz ode mnie żad­nego SPAMu.